Menymappar till era tryckta menyer i A4-format.

Bred modell: tryckt A4 sätts in direkt i fickorna.