Köpvillkor

I. Ångerrätt

Om du önskar annullera ordern, maila så snart som möjligt till info@allcreative.dk följt av ett telefonsamtal till + 45 47 17 11 00 under kontorstid, vardagar 8:30–15:00 för att säkerställa att vi mottagit ditt mail.

Om tillverkningen av produkterna inte påbörjats kommer vi att återbetala 80% av det inbetalade beloppet för produkten.

Om tillverkningen av produkten delvis påbörjats, återbetalas beloppet minus de kostnader vi haft för det förbrukade materialet samt den arbetstid som spenderats inför produktionen t ex utskrift av tillverkningsorder, grafiskt stöd, dokumentkontroll, tryckfiler etc.

Om produkterna är färdigproducerade vid annullering av ordern kommer inga pengar att återbetalas! Detta beror på att producerade varor är utan värde för återförsäljning till andra kunder då dessa är specialtillverkade efter dina exakta önskemål/instruktioner.

II. Reklamation

Vid eventuella transportskador: Kontrollera omedelbart om emballaget har någon synlig skada som kan ha gjort inverkan/skada på de levererade produkterna. Är emballaget skadat? Kvittera EJ fraktsedeln utan be chauffören att returnera sändningen och kontakta oss omedelbart!

Om du upptäcker en transportskada på varan efter mottagandet och kvitteringen kommer det att vara svårt att få återbetalning av skadade varor men du bör omedelbart kontakta oss med dokumentation av skadan. Dokumentationen måste innehålla bilder på skadan, både på produkten och emballaget samt ett tydligt foto på fraktetiketten.

VIKTIGT! Förvara emballage och produkt tills ärendet är avslutat.

Reklamation avseende defekter/fel på produkten som inte härrör från transportskada: maila dokumentation med bilder inom 24 timmar efter mottagandet av varorna. Klagomålet ska beskrivas noggrant och mailas till info@allcreative.dk följt av ett telefonsamtal till +45 47 17 11 00 så snart som möjligt på kontorstid, 08:30–15:00 för att säkerställa att vi mottagit ditt mail.

Om ditt klagomål är berättigat kommer du att erbjudas ett avdrag på priset om varorna kan användas trots felet ELLER en reproduktion av varorna om dessa inte kan användas på grund av felet. POS Creative A/S kan inte hållas ansvarig för driftsstopp eller liknande hos er i samband med reproduktion av nya varor som ni har rätt till p g a leveransförsening etc.

III. Betalningsvillkor

Du kan betala med VISA, Mastercard och via banköverföring. Priserna är exkl moms och regleras via VAT-nummer då POS Creative A/S är ett danskt företag, valutan är dock SEK (svenska kronor).

Observera att beloppet kommer att dras från ditt betalkort omedelbart när du beställer dina specialtillverkade produkter vilket är flera veckor innan du får leverans av dessa.

Om en banköverföring krävs kommer vi först att starta tillverkningen när överföringen av betalningen är registrerad hos oss.  Detta för att säkra betalning för utfört arbete samt för förbrukat material/råvaror i samband med tillverkningen av dina specialbeställda produkter ifall ordern annulleras mitt i processen samt för att säkerställa våra mycket låga priser som beskrivs i våra FAQ.

Ønskes bankoverførsel vil vi først igangsætte ordren når overførslen er registreret. Denne betingelse er for at sikre betaling for udført arbejde og forbrugte råvarer ifølge med fremstillingen af dine specialfremstillede poser i fald ordren ønskes annulleret i processen samt for at sikre fastholdelse af vores meget lave priser.

IV. Leveransvillkor

Efter färdig produktion (ca 5-6 arbetsveckor) är den förväntade leveranstiden ca 2-3 arbetsdagar (transittid från vår fabrik i Havndal, Danmark till mottagaradressen).

V. Företagsuppgifter

All Creative A/S (fabriken) Vesterbro 65 DK-8970  HAVNDAL Danmark. Tel: +45 47 17 11 00.

All Creative, säljkontor Sverige. Tel: 0734-23 61 81. Mail: info@allcreative.dk

VI. Persondata

Vid en beställning kommer vi att spara upplysningar om ditt för- och efternamn, företagsnamn, företagsadress, leveransadress, mailadress och telefonnummer. Uppgifterna sparas i händelse av att en ombeställning kommer att göras.

Informationen delas inte med tredje part! Informationen sparas upp till 10 år från sista beställningen/kontakten.

VII. Övrigt

Vid övriga frågor hänvisar vi till våra övriga försäljningsvillkor som de hittar här.